person

Webáruház ÁSZF

1. Bevezetés

Üdvözöljük a Garasport Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a garasport.com oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruházi szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A jelen ÁSZF kizárólag a Honlapon elérhető és megvásárolható árucikkekre érvényes, nem terjed ki a Honlapon elérhető képzésekre.

Fogyasztónak minősül a 2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó.

 A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. A Szolgáltató

Név: Garasport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 28.

Levelezési cím (ami egyben a panasz ügyintézés helye): 1112 Budapest, Kánai út 2. Sport11 Sportközpont

Képviselő neve: Garami Zsolt ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-860518

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13539441-3-43

Számlavezető pénzintézet: ERSTE Bank

Bankszámla szám:  11600006-00000000-85402223

E-mail cím: sales@garasport.com

Telefonszám: +36 70 384 0000 vagy +36 20 9324 409

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Szolgáltató a Honlapon üzleti tevékenysége során sporteszközök értékesítését folytatja. 

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Igénybevétel feltételei 

4.1.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 4.1.2. Szerzői jogok 

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a Szolgáltatót illeti.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Regisztráció 

A Honlapon keresztül történő rendeléshez a Felhasználó vagy „Vendég”-ként vásárol és kitölti a vásárláshoz szükséges adatokat vagy regisztrál. A regisztrációhoz a linken elérhető regisztrációs űrlap kitöltése és a ”Regisztráció” feliratú gomb megnyomása szükséges. Regisztráció során az adatok elmentésre kerülnek és későbbi megrendelések során automatikusan kitöltésre kerülnek a Felhasználó bejelentkezésekor.

A Felhasználónak a „Kapcsolat” menüpont alatt rendelkezésére áll az e-mailes üzenetküldési felület, ehhez Felhasználónak a nevét és érvényes e-mail címet kell megadnia, ahova a választ várja Szolgáltatótól.

Elfelejtett jelszó esetén, ha a Felhasználó az emlékeztetőnél megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldi a Szolgáltató. 

A regisztráció során Felhasználónak szükséges megadnia az alábbi adatokat:

a) Profil adatok:név, e-mail cím, telefonszám, jelszó

c) Szállítási adatok: név, ország, irányítószám, megye, település, utca (közterület jellege), házszám

d) Számlázási adatok: név, ország, irányítószám, megye, település, utca (közterület jellege), házszám, cég esetében adószám

 A regisztrációt követően a Felhasználó hozzáférése már működik, a rendszer automatikusan belépteti. 

A regisztráció során a Felhasználó jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a Felhasználó által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

A regisztráció törlését Felhasználó a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben kérelmezheti. A regisztráció törlése esetén újbóli rendeléshez a Felhasználónak újra be kell regisztrálnia, mert adatai a törléssel a rendszerből eltávolításra kerülnek.

 Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó, ha tudomására jut, hogy jelszavával valaki visszaélt, köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

 A Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait azok megváltozása esetén frissíteni és gondoskodni arról, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek, hogy a rendelés teljesíthető legyen.

5.2. Megrendelés 

Szolgáltató megrendeléseket a Honlapon keresztül fogad. Szolgáltató Honlapon feltüntetett árai a Honlapon keresztül leadott megrendelések esetében érvényesek. Felhasználó a termékek és szolgáltatások részletes jellemzőiről, áráról a Honlapon a Termékek/Szolgáltatások menüpont alatt, a kívánt kategóriát, majd az adott terméket/szolgáltatást kiválasztva a megrendelés előtt tájékozódhat. 

Felhasználó a Honlapon speciális kategóriaként használhatja az "Akciós termékek" kategóriát, amelyben a Honlapon kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

A vételár a kiválasztott áru/szolgáltatás alatt feltüntetett ár (a megjelenített árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák). 

Szolgáltató a Felhasználó számára a Honlapon lehetőséget biztosít a keresésre is:

A Honlap fejlécében kialakított Kereső ablakba csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti.

 A Honlapon történő rendelés menete:

a) Felhasználó a választott terméket a kosár gomb segítségével helyezheti a kosárba; a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

b) Második lépésként Felhasználónak lehetősége van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra (regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím).

c) A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

d) A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Amennyiben a Felhasználó az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Felhasználó részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát elfogadta.

5.3. Adatbeviteli hibák javítása 

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége.  

Felhasználó az "Adatok módosítása" menüpontban módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.  

5.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. 

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Felhasználó megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Ajánlatának/megrendelésének a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Felhasználó részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (de legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

Ha a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltatónak (elektronikus levél útján, vagy telefonon), a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Felhasználó által nem kifogásoltak.

5.5. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

A megkötött szerződéselektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak megfelelően irányadóak.

Minden sikeres rendelés után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld. A megrendelés Szolgáltató megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata után tekinthető véglegesnek. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött e-mail megérkezésével. 

5.6. A szerződés iktatása 

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá. 

5.7. Fizetés

Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja Felhasználó részére:

a) készpénzes (Szolgáltató telephelyén és utánvét esetén)

b) előre utalás (Szolgáltató a megrendelését követően egy díjbekérő e-mailt vagy egy proforma számlát állít ki a Felhasználó számára, és ha a fizetett összeg megérkezik a Szolgáltató számlájára, legkésőbb 1 munkanapon belül, megkezdi Szolgáltató a csomagok kézbesítését. Ha a megrendelt termék nincs raktáron, a Felhasználó nem kap díjbekérőt 1 munkanapon belül, hanem csak akkor, ha az adott termék megérkezett a raktárba és erről Szolgáltató értesítette Felhasználót.

c) online fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013."

5.7.1. Fizetéssel kapcsolatos költségek

Utánvétes rendelés esetén a Felhasználó az áru átvételekor készpénzzel fizeti ki a csomagot a futárnak. Az utánvét kezelés díja szállítási módonként változóan alakul, ez a megrendelések visszaigazolásában kerül pontosításra.

5.8. Számla

Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. A Szolgáltató a számlát a termék átadásakor bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. 

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor nem kell külön azokat megrendelnie, csupán a megjegyzés rovatban kell a termékek listáját és az egyéb számlázási adatokat feltüntetnie.

5.9. Átvétel

Felhasználó a megrendelt terméket a rendeléskor kiválasztottaknak és Szolgáltató által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően

a) személyesen a Szolgáltató telephelyén,

b) futárszolgálat általi házhozszállítással munkanapokon veheti át. Szolgáltató Futárszolgálati partnere a GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

 Házhozszállítás esetén, ha a futár a megadott címen nem talál senkit, akkor a következő munkanapon újra megkísérli a kézbesítést, ha a második 2. kézbesítés is sikertelen, akkor a futár által ott hagyott értesítő alapján a Felhasználónak küldött csomag visszaküldésre kerül a Szolgáltatóhoz. 

5.10. Szállítás

Szolgáltató csak belföldi megrendelés esetén vállalja az utánvétes csomagok küldését. 

A Felhasználó a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. 

A termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik.

5.10.1. Szállítási költségek

Az átvétel Szolgáltató irodájában 08.00 – 17.00 ingyenes. 

Egyebekben Szolgáltató a megrendelés mennyisége alapján felszámolt szállítási költségek mellett vállalja a termékek szállítását. A szállítási díjról Szolgáltató a megrendeléskor tájékoztatja Felhasználót.

 Az egyes csomagok összsúlya maximum 30 kg lehet, amennyiben az Ön rendelése meghaladná a 30 kg-ot, kérjük, adja fel rendelését több részletben vagy kérje árajánlatunkat a szállítási költségről!

5.10.2. Szállítási határidő

A szállítási határidő raktáron lévő termékek esetében 3 munkanap. Amennyiben nincs raktáron a termék, úgy 2 munkanapon belül küld Szolgáltató értesítő e-mailt a Felhasználónak a csomag várható szállítási időpontjáról. 

A Szolgáltató – a felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 

A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.11.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete 

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak. 

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 

A Fogyasztó jogosult továbbá szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát az 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás/felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail -en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza , kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac, Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

 A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Amennyiben a Felhasználó egyben Fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül.

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. 

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha

a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy

az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

                                                 i.     a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,

                                               ii.     a szerződésszegés súlyát,

                                             iii.     a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy

c) a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha

i. a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,

ii. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,

iii. a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

A kijavítást vagy kicserélést Szolgáltató - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve köteles elvégezni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználó a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Kicserélés vagy elállás esetén a Felhasználó nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. 

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

7.2. Termékszavatosság 

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak. 

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 24 hónapig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 A termék akkor hibás, ha

a) nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,

b) vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Felhasználó között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. 

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 A Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

7.3. Jótállás 

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Szolgáltató a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Felhasználónak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 A Szolgáltató minden nála vásárolt termékre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít, ide nem értve a DBands gumiellenállás termékre, amire vonatkozóan a Szolgáltató 6 hónapos jótállási (garanciális) időt biztosít. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet nem vonatkozik a Szolgáltató által kínált termékekre.

A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Felhasználónak történő átadásának a napja. A Szolgáltató a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a fogyasztónak minősülő Felhasználó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak minősülő Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak minősülő Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak minősülő Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztónak minősülő Felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A fogyasztónak minősülő Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése 

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Felhasználó személyesen a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban, a Szolgáltató 2. pontban rögzített panaszügyintézés helyén, vagy postai megkeresés útján, illetve e-mailen vagy telefonon jelezheti. Elérhetőségek a jelen ÁSZF 2. pontjában találhatóak.

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet irányadó az alábbiak szerint:

a) A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

b) A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti

i. a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

ii. a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

iii. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

iv. a hiba bejelentésének időpontját,

v. a hiba leírását,

vi. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

vii. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát (ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót)

viii. az eltérés indokát, ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget,

ix. a tájékoztatást arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

c) A Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja, valamint azt három évig köteles megőrizni.

d) A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

e) Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Szolgáltató, amely elismervényen feltünteti

a fogyasztó nevét és címét,

a dolog azonosításához szükséges adatokat,

a dolog átvételének időpontját, továbbá

azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

8. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 2. pontban található elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (irodában) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára: 

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

további információk az alábbi linken érhetőek el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535   

b) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi elérhetőségeken 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Web: http://bekeltet.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huc) Bírósági eljárás kezdeményezése

d) online vitarendezés

Az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr  

9. Adatvédelem

Az adatvédelmi szabályzat letölthető: ITT

Elállási nyilatkozat minta letölthető ITT

10. Az Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, erről a Felhasználót a Szolgáltató a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja. Fogyasztóval kötött szerződés hatálya alatt a Fogyasztó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni.

 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.04.25.

Akciós termékeink

Ájánlatunkban egyebek mellett megtalálható a prémium kategóriás kineziológiai szalag, és szilikon komponensű footbal labda is.

Megnézem